Enkel administration

Administrationen rörande IBM-licenser kan vara betungande för den som inte är väl insatt i gällande avtal och regelverk. Konsekvensen kan innebära fellicensiering med vite som påföljd. Med oss är du trygg. Våra licensspecialister har lång erfarenhet av att arbeta med IBM och ser till att avtalen anpassas efter dina behov och att de förnyas vid rätt tidpunkt.