Kontroll över alla licenser

Vi är experter på IBM-licenser och finns till för att hjälpa dig få kontroll över dina licenser. Vi arbetar nära och långsiktigt tillsammans med dig med målet att dels optimera ditt licensinnehav och dels att sänka kostnaderna för dem. Det gör vi genom att analysera ditt företags behov, gå igenom vilka IBM-programvaror du har installerade i din IT-miljö och kontrollera att de överensstämmer med ert befintliga licensinnehav. Vidare säkerställer vi att dina licenser hanteras avtalsmässigt och tar fram övergripande strategier för hur du bör arbeta med dem.

Vi är en av få aktörer som erbjuder installation och konfiguration av ILMT (IBM license metric tool) och är en av Nordens största återförsäljare av IBM:s programvaror. På så sätt hjälper vi dig hantera inköpen av både IBM-licenser och programunderhåll. Resultatet är att ditt företag är rätt licensierat och att era licenser utnyttjas på bästa sätt.