Licensinventering

Vi inventerar ditt befintliga licensinnehav och jämför det med vilka IBM-programvaror du har installerade i IT-miljön. Resultatet presenteras i rapportform och ger dig insikter om ert utnyttjande av IBM:s programvara. Målet är att få kontroll över dina licenskostnader samtidigt som du maximerar produktiviteten.