Software Asset Management, SAM

Vi arbetar långsiktigt och rådgivande för att säkerställa att dina IBM-licenser anpassas efter de förändringar som sker inom er organisation. Vi ser till att ert licensinnehav återspeglar er faktiska användning och säkerställer att ni inte har programvara installerad som ni inte har licenser för.

Inom Software asset management erbjuder vi licensrådgivning, licensinventering, ILMT och licensförsörjning.