Teknisk konsultation

Vi erbjuder teknisk konsultation med ren applikationsutveckling, systemadministration och migreringshjälp. Vi erbjuder även supportavtal, där vi säkerställer hjälp inom en viss tidsram med anpassad inställelse och avtalstid utefter era behov.